Y Cryfaf & Gwyr

Dark Love and Deep Song
October 11, 2015

Y Cryfaf & Gwyr

Theatr Pena's acclaimed double bill was first performed to a packed house in the cafe, Theatr Fach y Maes at the National Eisteddfod of Wales, Bala on 6th of August 2009.

These two short European plays, adapted and given new translations by Betsan Llwyd, explore the relationships between women and their husbands, their lovers and each other.

The performance is ideal for the more relaxed atmosphere of a cafe environment but is suitable for a more intimate space and a variety of small venues. Although first performed by a cast of four, it can be performed by three or even two actors.

Cafodd y cynhyrchiad dwbwl yma gan Theatr Pena glod mawr ac fe'i llwyfanwyd gerbron cynulleidfa lawn yn y café Theatr Fach y Maes yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Bala ar Awst y 6ed 2009.

Mae'r ddwy ddrama fer Ewropeaidd yma, wedi eu haddasu a'u cyfieithu yn arbennig gan Betsan Llwyd, yn archwilio'r berthynas rhwng gwragedd aíu gwyr, eu cariadon a nhw ei gilydd.

Mae'r perfformiad yn ddelfrydol ar gyfer awyrgylch hamddenol caffe ond mae'n addas ar gyfer pob gofod agos-atoch-chi a gellid ei lwyfannu mewn amrywiaeth o leoliadau llai. Er iddo gael ei berffomio'n wreiddiol gan bedair actores gellid ei berfformio gan dair neu hyd noed dwy.

THE STRONGER gan AUGUST STRINDBERG
&
A MATTER OF HUSBANDS gan FERENC MOLNAR

Y CRYFAF
MME X : OLWEN REES
MMLE Y : CHRISTINE PRITCHARD

GWYR
FAMOUS ACTRESS : BUDDUG VERONA JAMES
YOUNG WOMAN : EIRY THOMAS

CYFARWYDDWR : BETSAN LLWYD
CYFARWYDDWR CERDDORIAETH : BUDDUG VERONA JAMES
GWISGOEDD : EDWINA WILLIAMS JONES
Noddwyd gan : RONDO Media

Adapted, translated and directed by Betsan Llwyd