Merched Yn Bennaf

Mother Tongue
October 13, 2015
In Search of Duende – The Spirit of Spain
October 16, 2015

Merched Yn Bennaf

A light programme of poems, stories and dramatic scenes by some of the leading authors of Wales.

MERCHED YN BENNAF is the umbrella title which captures our different programmes of readings in Welsh of the poetry, prose and plays of Welsh writers.

Compiled and directed by BETSAN LLWYD, the first performance was at Clwb Y Dwrlyn, Pentyrch, on 1st May 2012 and was performed by BETSAN LLWYD, LIS MILES, CHRISTINE PRITCHARD and OLWEN REES.
Rhaglen ysgafn o gerddi, straeon a golygfeydd dramatig gan rai o awduron amlycaf Cymru.

MERCHED YN BENNAF yw'r teitl cyfansawdd sy'n cynnwys ein gwahanol raglenni o ddarlleniadau yn Gymraeg o farddoniaeth, rhyddiaith a dramau gan awduron o Gymru.

Wedi eu dethol a'u cyfarwyddo gan BETSAN LLWYD, roedd y perfformiad cyntaf yn Clwb Y Dwrlyn, Pentyrch, ar Fai 1af 2012 ac fe’i perfformiwyd gan BETSAN LLWYD, LIS MILES, CHRISTINE PRITCHARD ac OLWEN REES.
Directed by Betsan Llwyd